Уредби за заварка на PVC фолио


Прараметри

УЗП 800

УЗП 1500

УЗП 2000

УЗП 2500 АМ

УЗП 4500

УЗП 6000А

УЗП 6002

УЗП 6003

Ел. захранване

1N~220V

1N~220V

1N~220V

3N~380V 50 Hz

3N~380V 50 Hz

3N~380V 50 Hz

3N~380V 50 Hz

3N~380V 50 Hz

Консумирана мощност, KW

1.5

2.5

3.5

4.0

8.0

11

11

11

Номинална ВЧ мощност, KW

0.8

1.5

2.0

2.5

4.5

6.0

6.0

6.0

Работна честота, MHz

27.12 +/- 0.6%

27.12 +/- 0.6%

27.12 +/- 0.6%

27.12 +/- 0.6%

27.12 +/- 0.6%

27.12 +/- 0.6%

27.12 +/- 0.6%

27.12 +/- 0.6%

Степен на защита

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Максимална обща дължина на заварката, mm

500

1200

1600

2200

4000

5000

5000

5000

Максимален пресов натиск, kg

60

400

200

400

600

1000

1000

1000

Задвижване на пресата

Крачно-механично

Крачно-ел. магнитно

Крачно-механично

Крачно-ел. магнитно

Хидравлично

Хидравлично

Хидравлично

Хидравлично

Работни колички

не

не

не

не

2

1

2

2

Максимално разстояние между плочите, mm

120

110

100

110

120

120

120

130

Максимален работен ход, mm

45

55

45

55

90

100

250

120

Размери на долната плоча, mm

660/500

560/480

600/460

560/480

700/460

1000/825

1000/825

1000/825

Генераторна лампа

ОТ400

ГУ-5Б

ГУ-5Б

ГУ-96Б

ГУ-96Б

ГУ-100Б

ГУ-100Б

ГУ-100Б

Габаритни размери, mm

1360/950/1220

800/1000/1240

860/1120/1300

1350/1000/1240

2700/1400/1660

2300/2400/1600

2550/2430/1500

3850/2500/1940

Тегло, kg

90

220

200

380

740

1250

1600

1400