Уредби за изработка на тенти и опънати тавани от винилни платна
УЗП2500АМ, УЗП3600, УЗП4502 и УЗП8000


Предлаганото оборудване е предназначено за изработка на ТИР-покривала, сенници, ветроупорни завеси за ресторанти и кафенета на открито, опънати тавани, рекламни билбордове и други подобни изделия от винилни платна. Това производство се осъществява посредством заваряване с високочестотен ток и прилагане на дозиран пресов натиск от хидравлична, пневматична или електромагнитна система. За целта се използуват прави или огънати електроди с дължина от 500 до 900 мм и ширина съответно 20 мм за тенти и 2-3 мм за опънати тавани.

Уредбите са комплект от специализирана преса и захранващ високочестотен блок обединени в обща конструкция, съответствуващи на действуващите Наредби и хармонизирани европейски стандарти. Вградените генераторни лампи /Русия/ са от съвременно поколение и повишена износоустойчивост. Машините са комплектовани с блок защита "Антифлаш" за изключване при възникване на електрически пробив в заварявания материал.

Технологичата характеристика на предлаганото оборудване е съобразена със специфичните особености при производство на изброените изделия. Средната продължителност на един заварочен цикъл се определя от следните операции: 5-8 сек. ВЧ нагряване, 4-6 сек. застиване под натиск, необходимо за добро формоване на шева и 1-2 сек. за спускане и вдигане на заваряващия електрод. При уредбите с хидравличен и пневматичен натиск е въведено допълнително време "пауза" преди включване на ВЧ нагряването за осигуряване на възможност от корекция при позициониране на заварявания материал. Спускането на заварочния електрод при тези уредби е чрез крачен включвател с възможност за тактуване. Работната зона на оператора е защитена с подвижен електростатичен екран, който обезпечава безвредно ниво на електромагнитното поле. Вградена е фина настройка за ограничаване на потъването на електрода в заварявания материал, фактор особено важен при изработка на опънати тавани.

Фирмата е изключителен представител на английската фирма MARSHALL COMPONENTS Ltd-www.marshallcomponents.co.uk за доставка на: -електронни генераторни лампи, -високоволтови керамични кондензатори, -мощни жични резистори в България, Русия, Румъния, Гърция, Сърбия, Македония и Косово.